Úvodní strana

VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH FIRMY RESTAUROVÁNÍ – JAKUBEK

Restaurováním historického nábytku a církevního mobiliáře se zabývám od roku 1980
a od roku 1991 jsem držitelem licence Ministerstva kultury ČR, která mě opravňuje
k restaurování uměleckořemeslných památek ze dřeva včetně pozlacování, zapsaných
na Státním seznamu kulturních památek MK ČR.

V našem ateliéru zachraňujeme vybavení interiérů z památkových objektů, jakými jsou státní i soukromé zámky, kostely, galerie, vily i měšťanské domy.

Samozřejmostí jsou i nábytkové kusy od soukromých sběratelů, které si pro své kvalitní
uměleckořemeslné zpracování zasluhují celkovou rehabilitaci. – Vyjímečné kusy historického mobiliáře jsou svébytná umělecká díla, která vnímáme obdobně jako sochy, či obrazy mistrů.

Pro náš široký rozsah prací úzce spolupracujeme s uměleckými kováři, pasíři, čalouníky
a dalšími řemeslníky – specialisty, v případě potřeby s akademickými malíři a sochaři.

Restaurování je specifická výtvarná disciplína jejímž cílem je maximální možné zamezení hmotného úpadku umělecko-řemeslného díla při maximální míře respektování jeho autenticity a fyzikální, historické a estetické celistvosti.

Historické výzdobné techniky uplatňované při naší práci jsou převážně řezby, intarzie, inkrustace, pozlacování, leštění šelakovou politurou, atd.